top of page

Sosyal Medya Uzmanı Pozisyonu

Sosyal Medya Uzmanı (Social Media Expert) pozisyonundaki ekip arkadaşlarımız; reklam hesaplarının yönetimi, dataların yorumlanması ve düzenlenmesi, süreçlerin raporlanması süreçlerinde görev yapar.

Beklentilerimiz

Sistem Destek Uzmanı pozisyonundaki ekip arkadaşlarımız; görsel düzenlemekten, reklam hesaplarının takibine kadar bir çok göreve sahip olabilir. Bu pozisyonun görevi, hedeflere ulaşmak için gerekli reklam stratejilerini oluşturmaktır. Ve reklamların planlanması, analizi ve raporlamalarıyla ilgilenir. Bu bireylerin iletişimleri çok kuvvetli olmalı, yaratıcı düşünebilmeleri ve kalemlerinin iyi olması beklenir. Aynı zamanda kendilerini sürekli güncel tutarak trendlere ve sosyal medya gündemini takip etmelidirler.

Başvuru Şartlarımız

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak.

  • Sahada tecrübeli olmak

  • Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da tecil ettirmiş olmak.

  • 30 yaşını doldurmamış olmak.

  • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.

Bu Pozisyona Sağlanacak İmkanlar

  • İş kapsamındaki gerekli tüm bilgisayar uygulamaları

  • myPsikolog kurumunun sektörde bilinen bilişim markalarıyla olan anlaşmaları sayesinde, gerekli durumlarda uzmanlardan danışmanlık alma imkanı

  • Evden çalışma imkanı

En İyisi Olmak Zorundayız

Bu pozisyonun amacı günümüz dünyasında myPsikolog kurumunun 1 milyon insan hedefi doğrultusunda daha çok insana ulaşabilmesi ve böylece onlara yardımcı olabilmesini sağlamaktır.

bottom of page