top of page

Stajyer Psikolog Pozisyonu

Stajyer Psikolog pozisyonundaki ekip arkadaşlarımız; danışanların izni kapsamında seansa katılıp gözlem yapar ve seans sonrasında da seansı yürüten psikolog ile sorularını ve gözlemlerini süpervizyon eşliğinde paylaşır. Çeşitli ekol ve vakaları gözlemleme şansını elde eder.

Beklentilerimiz

Stajyer Psikolog pozisyonundaki ekip arkadaşlarımızın, danışanın izni alınması kaydıyla seanslara katılması ve almış olduğu ekol eğitimlerinin sahadaki yansımalarını gözlemlemesi ve kendisini geliştirmesidir. 

Başvuru Şartlarımız

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  • Üniversitelerin psikoloji bölümü öğrencisi veya mezunu olmak.

  • 30 yaşını doldurmamış olmak.

  • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.

En İyisi Olmak Zorundayız

Bu pozisyonun amacı myPsikolog Kliniği olarak, psikologlara saha tecrübesi katmak ve 1 milyon insan hedefi doğrultusunda dolaylı olarak daha çok insana yardımcı olunmasını sağlamaktır.

bottom of page